install theme
Jul 24, 2014
Ñ Half and half.

Half and half.

6  h
5
Jul 23, 2014
Ñ Time. Everyone’s seeking for enough time.

Time. Everyone’s seeking for enough time.

6  h
5
Jul 21, 2014
Ñ Brownie Temptation from DQ courtesy of @salbeexd. It was seeing and catching up with you earlier. Next time ulit! Thank you! 😊

Brownie Temptation from DQ courtesy of @salbeexd. It was seeing and catching up with you earlier. Next time ulit! Thank you! 😊

6  h
5
Jul 20, 2014
Ñ Where am I supposed to go?

Where am I supposed to go?

6  h
5
Jul 19, 2014
Ñ Random freakiness. 🐼

Random freakiness. 🐼

6  h
5
Jul 18, 2014
Ñ "I am New World, and New World is me."

"I am New World, and New World is me."

6  h
5
Jul 16, 2014
Ñ Dinner. 🍴

Dinner. 🍴

6  h
5
Jul 16, 2014
Ñ #TyphoonGlenda

#TyphoonGlenda

6  h
5
Jul 14, 2014
Ñ Palipas-oras bago iwelcome si Typhoon Glenda. 😊😂 (at McDonald’s La Salle Taft)

Palipas-oras bago iwelcome si Typhoon Glenda. 😊😂 (at McDonald’s La Salle Taft)

6  h
5
Jul 14, 2014
Ñ Missing this little munchkin.

Missing this little munchkin.

6  h
5
Jul 12, 2014
Ñ Solo flight.  (at Kassel Condominium)

Solo flight. (at Kassel Condominium)

6  h
5
Jul 10, 2014
Ñ Maraming salamat po sa mga maunawaing guest. Sa mga ganito na po ako nakakaraos. 😂 #ThirdDayThirdTip

Maraming salamat po sa mga maunawaing guest. Sa mga ganito na po ako nakakaraos. 😂 #ThirdDayThirdTip

6  h
5
Jul 09, 2014
Ñ Pag sinuswerte ka nga naman! 😂👍 #SecondDaySecondTip

Pag sinuswerte ka nga naman! 😂👍 #SecondDaySecondTip

6  h
5
Jul 08, 2014
Ñ Buena mano sa trabaho. 💵

Buena mano sa trabaho. 💵

6  h
5
Jul 06, 2014
Ñ Sometimes, I don’t know myself anymore.

Sometimes, I don’t know myself anymore.

6  h
5
^
è